Erkenning

Onze dierenartsen zijn Erkend Paardendierenarts, Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden (EKDP) en aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister voor Dierenartsen (CKRD), hierover vindt u meer in formatie op de website van de stichting paard.

Erkend Paardendierenarts
Een Erkend Paardendierenarts is een dierenarts die voornamelijk paarden behandeld. Hij/zij volgt permanente bijscholing op het gebied van paarden en blijft op deze manier goed op de hoogte van de laatste veterinaire ontwikkelingen.

Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden (EKDP)
Als een Erkend Paardendierenarts zich toelegt op het keuren van paarden kan hij/zij na het behalen van een toets ingeschreven worden in het register van Erkende Keuringsdierenartsen voor Paarden (EKDP). Naast voldoende ervaring op te hebben gedaan in het keuren van paarden moet de dierenarts aan kunnen tonen dat hij/zij drie jaar lang voor de toetsingsdatum keuringen heeft uitgevoerd volgens protocol. Dan kan de dierenarts een toets afleggen. Hiervoor heeft hij/zij minimaal 20 volledige klinische en röntgenologische keuringen per jaar nodig om te laten zien aan de toetsingscommissie ter beoordeling. Naast de benodigde kennis en ervaring moet een Erkende Keuringsdierenarts ook in het bezit zijn van de goede apparatuur en faciliteiten. Na het behalen van de toets dient men elke drie jaar de toets te herhalen. Dit is een maatregel om ervoor te zorgen dat de geleverde diensten van een hoge kwaliteit blijven. Een Erkende Keuringsdierenarts kan u dus een goed inzicht geven over de gezondheid van het paard. Dit biedt natuurlijk geen garanties voor de toekomst, maar het biedt wel een zeer goede momentopname. In Nederland zijn ongeveer 40 dierenartsen Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden, zie hier het register.

Waarom een Erkende Keuringsdierenarts
Wanneer men een paard laat keuren door een erkende keuringsdierenarts zijn hier verschillende voordelen aan verbonden, zoals:

  • Wanneer een Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden -EKDP- een paard keurt voor de verzekering kan deze op basis van de bevindingen direct worden toegelaten tot de verzekering.
  • Indien  een niet erkend dierenarts de keuring uitvoert, zal de verzekering het keuringsrapport en de röntgenfoto’s nader laten bekijken door de eigen verzekeringsdierenarts. Dit kan eventueel tot onvoorziene wendingen leiden.
  • Een Erkend Keuringsdierenarts beschikt over voldoende aantoonbare kennis en ervaring en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het keuren van paarden.
  • De zekerheid dat de erkende keuringsdierenarts werkt met kwalitatief goede apparatuur, dit is namelijk een vereiste om opgenomen te worden in het EKDP-register (kies "Erkend Keuringsdierenarts" bij "register").
  • Erkende keuringsdierenartsen zijn bevoegd om keuringen uit te voeren voor toelating voor de hengstenkeuring van KWPN, FPS, NRPS en IJslanders.

De toetsingsprocedure is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de Groep Geneeskunde van het Paard (GGP), zie de website van de Stichting Paard.