PROK, Straalbeen- / Spatonderzoek, D-OC wat betekent dat allemaal?

PROK is de afkorting voor: Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN. Dit onderzoek is gestart in 1997 met als doel het streven naar een gezonde paardenpopulatie.
Het is uitsluitend gericht op de röntgenologische afwijkingen, waarvan bekend is dat ze erfelijk zijn. Het betreft hier hoefkatrolontsteking, spat, osteochondrose (OC), osteochondrosis dissecans (OCD) en in mindere mate kogelartrose.
Door middel van dit PROK-predikaat wordt gestreefd naar een gezondere paardenpopulatie. Het is een kwaliteitskenmerk voor de fokkerij. De 22 röntgenopnamen bij een PROK onderzoek overlappen de 20 röntgenopnamen die bij een Nederlandse sportkeuring gebruikelijk zijn. Dezelfde set opnamen kan dus direct worden gebruikt voor een sport- of aankoopkeuring!

Straalbeen- / Spatonderzoek KWPN: sinds 2016 vereist het KWPN voor hengsten een röntgenologisch onderzoek van de straalbenen (beide voorbenen) en sprongen (zogenaamde spatopnamen). Hetzelfde geldt voor register A en buitenlandse merries. Dit onderzoek betreft een beperkte set van 8 röntgenopnamen. Wij adviseren u daarnaast ook direct de reguliere sportopnamen (totaal 20) te laten maken. U heeft tenslotte op basis van het beperkte Straalbeen- / Spatonderzoek geen volledig beeld van uw paard. Verassingen bij bijvoorbeeld verkoop kunnen zo worden vermeden.

D-OC is een op basis van DNA bepaalde OC-waarde. Informatie hierover vindt u op de website van het KWPN. Het hiervoor benodigde DNA (haarwortels) is reeds bij het KWPN aanwezig of wordt door een KWPN-medewerker afgenomen.

Wanneer kan ik mijn paard PROK of Straalbeen / Spat laten keuren?

U kunt uw paard aanbieden voor röntgenonderzoeken van het KWPN vanaf 1 april in het jaar dat uw paard 2 is geworden. Dus vanaf 1 april 2016 kan de J-jaargang (geboren in 2014) onderzocht worden.

Wat kan ik verwachten?

Lees meer.....