PROK, Straalbeen- / Spatonderzoek, D-OC wat betekent dat allemaal?

PROK is de afkorting voor: Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN. Dit onderzoek is gestart in 1997 met als doel het streven naar een gezonde paardenpopulatie.
Het is uitsluitend gericht op de röntgenologische afwijkingen, waarvan bekend is dat ze erfelijk zijn. Het betreft hier hoefkatrolontsteking, spat, osteochondrose (OC), osteochondrosis dissecans (OCD) en in mindere mate kogelartrose.
Door middel van dit PROK-predikaat wordt gestreefd naar een gezondere paardenpopulatie. Het is een kwaliteitskenmerk voor de fokkerij. De 22 röntgenopnamen bij een PROK onderzoek overlappen de 20 röntgenopnamen die bij een Nederlandse sportkeuring gebruikelijk zijn. Dezelfde set opnamen kan dus direct worden gebruikt voor een sport- of aankoopkeuring!

Spat - Straalbeenonderzoek KWPN: sinds 2016 vereiste het KWPN voor hengsten een röntgenologisch onderzoek van de straalbenen (beide voorbenen) en sprongen (zogenaamde spatopnamen). Sinds september 2023 wordt voor de hengsten weer het volledige PROK onderzoek gevraagd. Voor register A en buitenlandse merries is het Spat- straalbeenonderzoek nog wel mogelijk. Dit onderzoek betreft een beperkte set van 8 röntgenopnamen. Wij adviseren u daarnaast ook direct de reguliere sportopnamen (totaal 20) te laten maken. U heeft tenslotte op basis van het beperkte Spat - Straalbeenonderzoek geen volledig beeld van uw paard. Verrassingen bij bijvoorbeeld verkoop kunnen zo worden vermeden.

D-OC is een op basis van DNA bepaalde OC-waarde. Informatie hierover vindt u op de website van het KWPN. Het hiervoor benodigde DNA (haarwortels) is reeds bij het KWPN aanwezig of wordt door een KWPN-medewerker afgenomen.

Wanneer kan ik mijn paard voor het PROK of Spat - Straalbeen predicaat laten keuren?

U kunt uw paard aanbieden voor röntgenonderzoeken van het KWPN vanaf 1 april in het jaar dat uw paard 2 wordt.

Wat kan ik verwachten?

Lees meer.....