Verkoop- / aankoopkeuring

Als u een paard gaat kopen is het verstandig om van te voren goed te weten wat je wensen zijn. Wat is het gebruiksdoel, wat moet het paard al kunnen, wil je hem verzekeren, waar ga je een paard kopen (particulier/handelsstal) etcetera. Door van te voren je eisen vast te stellen voorkom je impulsaankopen waar je achteraf mogelijk spijt van krijgt.


Ons advies is om bij aankoop het paard altijd veterinair te laten keuren door een Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden.

Een standaard aan- of verkoopkeuring bestaat uit een klinische keuring, eventueel inclusief cornageonderzoek en een röntgenlogische keuring waarbij minimaal 20 opnamen worden gemaakt. Dit aantal kan aangepast worden naar uw wensen. Meestal is het röntgenlogische deel van een aankoopkeuring hetzelfde als bij een sportkeuring, maar ook m.b.t. het gebruiksdoel kunnen wij rekening houden met uw wensen. Wij kunnen bijvoorbeeld ook keuren voor het gebruiksdoel fokkerij. De opnamen zijn dan hetzelfde, maar de beoordeling is verschillend (zoals bij een PROK keuring).


In principe vindt de klinische keuring vóór de röntgenologische keuring plaats (soms wordt hiervan afgeweken omwille van diverse redenen).

Dit houdt het volgende in:

Een grondig lichamelijk (statisch) onderzoek; het volledige paard wordt bekeken en onderzocht op o.a. oude littekens, zwellingen en elk ander abnormaal verschijnsel. Er wordt gekeken naar de ogen, de mond, hals, rug, kruis, staart en beenwerk. Verder wordt er met de stethoscoop geluisterd naar het hart en de longen.


Na dit statisch onderzoek wordt het paard in beweging (dynamisch) bekeken. Het bewegingsapparaat wordt beoordeeld op de rechte lijn, op de harde en zachte volte en er worden buigproeven uitgevoerd.

Na arbeid worden het hart en de longen nogmaals beluisterd.


Indien alles goed is, nemen wij standaard bloed af. Dit bloed wordt voorzien van datum, naam opdrachtgever, naam paard en levens- en/of chipnummer en bewaard in de vriezer gedurende 6 maanden.


Hieronder een filmpje met een korte impressie van een klinische keuring (niet alle onderdelen worden getoond)

Als het paard goed door de klinische keuring is gekomen dan kan het paard daarna röntgenologisch gekeurd (sportkeuring) worden. Je kunt dus stellen dat er van buiten naar binnen wordt gewerkt.


Paard

Tegenwoordig wordt er steeds vaker naast het keuringsrapport een verkopersverklaring ingevuld. Hierin worden verschillende vragen gesteld over o.a. de gezondheidstoestand en huisvesting van het paard in de afgelopen periode. U vindt hier een voorbeeld van een verkopersverklaring, zoals recent gepubliceerd door de KNMvD.

Verkopersverklaring