OC Screening

U kunt uw paard al gericht op OC/OCD laten onderzoeken, vanaf dat hij 9-12 maanden oud is. Dit onderzoek betreft minimaal 12 opnamen t.w. 1 per kogel, 3 per sprong en 1 per knie. Het voordeel is dat u nu al vroeg weet hoe de stand van zaken is en kunt u in geval van OCD gericht maatregelen nemen (bijvoorbeeld een operatie).

Hieronder een voorbeeld van OCD in de sprong

OC screening