KWPN röntgenkeuringen

Als u uw paard aanbiedt voor een PROK onderzoek worden er van uw paard (minimaal) 22 röntgenopnamen gemaakt. Te weten, van beide voorbenen 2 opnamen van het straalbeen, 2 schuine opnamen van kogels en sesambeentjes, alle kogels zijdelings en van beide achterbenen 3 opnamen per spronggewricht en 2 opnamen per knie. Het kan voorkomen dat er aanvullende/extra opnamen nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer er bepaalde afwijkingen zijn gevonden die verder onderzocht dienen te worden.


Voor het Straalbeen- / Spatonderzoekzijn dit 8 röntgenopnamen, 2 per voorbeen van het straalbeen en 2 per spronggewricht.


De röntgenopnamen worden door ons ingestuurd naar de PROK-commissie (de röntgenfoto's moeten binnen 8 maanden na opnamedatum beoordeeld zijn!). Daar vindt de officiële en anonieme beoordeling plaats door drie onafhankelijke dierenartsen.

Zij geven op de hieronder vermelde onderdelen een score. Als deze binnen de gestelde normen vallen, wordt uw paard PROK- (of Straalbeen- / Spat-) goedgekeurd.


straalbeen: klasse 0–2

sesambeentjes: klasse 0-4*

kogelartrose: klasse 0–3*

spat: klasse 0–2

osteochondrose (O.C.)*:

sprong: A op sagittaalkam tibia, A/B/C op de overige OC plaatsen (nieuwe eisen sinds 01-01-2012)

knie: A op laterale rolkam, A/B/C op de overige OC plaatsen (nieuwe eisen sinds 01-01-2012)

kogel: A-E, dit wil zeggen geen eisen.


Naar aanleiding van deze beoordeling krijgt u een (PROK- / SpSt-) uitslag (certificaat), waarbij onderaan de beoordeling staat vermeld of het paard voldoet aan de eisen (predikaat) of niet.


*= enkel van toepassing bij PROK.


Als het paard voldoet krijgt wordt het PROK-Predikaat toegekent. Dit wordt (na terugsturen stamboekpapier naar het KWPN) op het stamboekpapier vermeld. Indien uw merrie tevens het keur-predikaat heeft, wordt ze automatisch elite.

Let op: nevenbevindingen worden niet vermeld op dit certificaat, er wordt alleen gekeken naar bepaalde erfelijke afwijkingen. Een PROK-keuring is dus zeker geen sportkeuring!!


Eigenaren van merries die in het verleden zijn aangeboden ter beoordeling, worden in principe door het KWPN zelf benaderd indien zij met deze nieuwe regels alsnog in aanmerking komen voor het PROK-predikaat. Voor merries die voor 1 januari 2009 zijn ingezonden, geldt wel dat er dan transcriptie aangevraagd dient te worden, dit omdat er toen minder opnamen gemaakt werden (18 ipv 22).


Hieronder ziet u in tabelvorm welke röntgenopnamen noodzakelijk zijn bij welk (aanvullend) onderzoek:


Hoe gaat dit bij een Register A of buitenlandse merrie?

Wanneer uw merrie een register A merrie is (blauw papier), of een buitenlands paspoort heeft, kan het zijn dat zij naast het behalen van het PROK (of Straalbeen- / Spat-) predikaat ook een cornageonderzoek moet ondergaan om in het stamboek te worden opgenomen.

Of dit noodzakelijk is, is afhankelijk van het vaderdier. Hierover neemt u het best contact op met het KWPN.


Is een PROK-keuring ook een sportkeuring?

Als een Paard “PROK” is goedgekeurd, betekent dit niet automatisch dat dit paard ook voor de SPORT goedgekeurd is. Deze keuringen hebben een volledig verschillend uitgangspunt. Voor de PROK wordt er namelijk gekeken naar de geschiktheid voor de fokkerij, waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen van (kraak)been. Voor de SPORT wordt er gekeken naar de geschiktheid voor de sport, hierbij wordt gelet op afwijkingen die een belemmering zouden kunnen zijn voor het gebruik als sportpaard. Via sportkeuringen kunt hierover meer informatie vinden.


Wie mogen er voor het KWPN keuren?

Alleen keuringen uitgevoerd door Erkend Keuringsdierenartsen voor Paarden (EKDP) worden geaccepteerd. De dierenartsen van eDigit zijn Erkend Keuringsdierenarts, zoals u kunt terugvinden in het register van PE-Veterinair (klik bij register op "Erkend Keuringsdierenarts").

eDigit doet voor u het röntgenonderzoek van uw hengst, merrie en/of ruin (of jaarling) ook aan huis (voor de voorwaarden zie werkwijze). Indien gewenst krijgt u ook zelf de digitale opnames.


Uw voordeel is:

- Wij rekenen geen voorrijkosten vanaf drie* paarden op dezelfde locatie (* afhankelijk van het aantal km's, vraag hiernaar wanneer u afspreekt).

- Het is mogelijk de PROK keuring te combineren met een sportkeuring, u ontvangt dan de foto's via email en een sportverslag met de bevindingen van de dierenarts.

- U hoeft niet te reizen met uw paard

- Geen reis- en wachttijd

- Vanaf 5 paarden op dezelfde locatie is een extra korting mogelijk, neem hiervoor contact met ons op.


Andere stamboeken: Ook voor NRPS, KFPS, AES, IJslanders en diverse buitenlandse stamboeken doen wij röntgenonderzoek, informeer hier naar de mogelijkheden.